Informace o trati

Samotný závod je běžci řazen mezi jeden z težších běhů. Výškové převýšení dosahuje až 300 metrů. Závod je veden přes polní (lesní) cesty. Značení trasy závodu je  realizováno fáborky po cca. 25metrech. Podklad pro zvolení vhodné obuvi je velmi důležitým faktorem pro celý průběh závodu. Vše záleží pouze na počasí (bláto, led, atd.). Všem doporučujeme se připravit na všechny možné typy obutí (tretry, kopačky, klasika).

Trasa jednoho kola začíná mírným stupáním cca. 200metrů, poté následuje rovinatý úsek v délce 350metrů s následým prudkým seběhem cca.150metrů, který se hned mění v prudké stoupání cca.250 metrů, poté v začátku s mírným seběhem ke konci rovinatým terénem do náběhu do dalšího kola.

Závěrem znovu přípomínáme, že závod je veden v krásném prostředí Prokopoského údolí, které je jedním z přírodovědně nejcennějších území Prahy. Vápencový kaňon uchovává zajímavé krasové jevy, mezinárodně významné geologické profily i zachovalá stepní a lesní společenstva. Butovické hradiště je významnou archeologickou lokalitou. Prokopské údolí je přírodní rezervací a součástí přírodního parku.

Proto Vám předem děkujeme, že se chováte tiše, nerušíte zvěr a používate pouze cesty určené k rekreaci.