Vítejte na stránkách Běhu cyklistů

Vážení a milí příznivci krosového běhu a běhů vůbec,

vítejte na stránkách Běhu cyklistů, které vznikly za velkého přispění Vás, kteří chtějí prověřit svojí fyzickou a mnohdy i duševní schránku za jakéhokoliv počasí. Tvoříte tak historii i budoucnost Běhu cyklistů, který byl v minulosti krůček od svého zániku. Naštěstí se tak nestalo a díky Vaší neupadající aktivitě, kterou nás nabíjíte, můžeme i nadále pro Vás připravovat i další ročníky.

Závod je veden v krásném prostředí Prokopoského údolí, které je jedním z přírodovědně nejcennějších území Prahy. Vápencový kaňon uchovává zajímavé krasové jevy, mezinárodně významné geologické profily i zachovalá stepní a lesní společenstva. Butovické hradiště je významnou archeologickou lokalitou. Prokopské údolí je přírodní rezervací a součástí přírodního parku.

Proto Vám předem děkujeme, že se chováte tiše, nerušíte zvěr a používate pouze cesty určené k rekreaci.